Digitaalinen muutos mediassa: NTM Group ja Textalk's Prenly: NTM Group ja Textalk's Prenly

Digitaalinen maailma kehittyy jatkuvasti, ja me Textalkilla olemme sitoutuneet tarjoamaan innovatiivisia työkaluja, joiden avulla kumppanimme voivat sopeutua ja menestyä. Yksi arvostetuista kumppaneistamme on NTM Group, johtava mediakonserni Ruotsissa. Digitaalisen julkaisualustamme Prenlyn avulla NTM Group on pystynyt säilyttämään vankan sitoutumisensa paikalliseen journalismiin samalla, kun se on navigoinut media-alan digitaalisessa muutoksessa. Lue Östgöta Correspondenten Prenlystä. Lue Östgöta Correspondenten Prenlystä

NTM Group: NTM: Paikallisen journalismin tukipilari

Vuonna 2009 perustettu NTM Group on mediakonglomeraatti, joka koostuu pääasiassa useista paikallisista mediayhtiöistä, jotka julkaisevat päivälehtiä. Vuonna 2017 NTM-konserni työllisti noin 1 300 henkilöä ja sen liikevaihto oli 1,8 miljardia kruunua. Konsernin mediayhtiöt kattavat laajat maantieteelliset alueet, ja ne tarjoavat päivittäisiä uutisia Östergötlantiin, Smålantiin, Sörmlantiin, Uppsalaan, Gotlantiin ja Norrlantiin.

Sanomalehtien lisäksi NTM-konserniin kuuluu myös monia muita yrityksiä, kuten mainostoimisto Fluid, tapahtumayhtiö Mötesfabriken, painotalot Pressgrannar ja Tryck i Norr, jakeluyhtiö Svensk Hemleverans, NTM Properties ja matkatoimisto NTM Travel.

Digitaalisen julkaisemisen omaksuminen Prenlyn kanssa

Pysyäkseen mediamaiseman nopean kehityksen tahdissa NTM Group turvautui Textalkin Prenlyyn, joka on tehokas ja joustava ratkaisu digitaaliseen julkaisemiseen. Prenly on tarjonnut NTM:lle mukautuvan alustan, joka sopii sen yleisön digitaalisiin kulutustottumuksiin ja varmistaa, että sen paikallisjournalismi on jatkossakin saatavilla, relevanttia ja kiinnostavaa.

Prenlyn dynaamisten toimintojen ansiosta NTM Group on voinut tehokkaasti jakaa sisältöään useille digitaalisille alustoille ja tavata yleisönsä siellä, missä se haluaa olla mukana. Prenlyn avulla NTM Group on pystynyt muuttamaan perinteisiä painettuja julkaisujaan digitaalisesti ja varmistamaan niiden pitkäikäisyyden ja relevanssin digitaaliaikana.

Kumppanuuden voima

Yhteistyömme NTM Groupin kanssa on osoitus siitä, mitä digitaalisella muutoksella voidaan saavuttaa. Käyttämällä Prenlyn kaltaisia innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja NTM Group on pystynyt säilyttämään paikallisen keskittymisensä ja laajentamaan samalla tavoittavuuttaan ja sitoutumistaan. Tämä on vahvistanut sen sitoutumista palvelemaan paikallisyhteisöjään laadukkaalla journalismilla.

Me Textalkissa olemme erittäin ylpeitä kumppanuudestamme NTM Groupin kanssa. On ollut inspiroivaa nähdä, miten he ovat hyödyntäneet Prenlyä digitaalisen muutoksen matkallaan ja varmistaneet, että heidän paikallisjournalismillaan on edelleen myönteinen vaikutus yhteisöihinsä.

Odotamme innolla yhteistyön jatkamista NTM Groupin kanssa, kun he hyödyntävät digitaalisen julkaisemisen voimaa palvellakseen lukijoitaan paremmin. Yhdessä muokkaamme journalismin tulevaisuutta, paikallisyhteisö kerrallaan.

en | de | sv | da | no | fi