Prenly Workspace

Skapa och redigera innehåll enkelt i Prenlys intuitiva arbetsyta. Välj en publikation, skapa artiklar och lägg till olika typer av innehåll, inklusive media och text. Få en sömlös organisation med sektioner, artikelkategorier och länkat innehåll. Granska och godkänn enkelt artiklar för publicering.

Effektivisering av publicering av innehåll: En inblick i Prenly Workspace

Landskapet för skapande av media och innehåll är i ständig utveckling och utforskar ständigt nya horisonter för effektiv produktion och distribution av innehåll. I hjärtat av denna dynamiska arena ligger Prenly Workspace, ett kraftfullt verktyg som utvecklats för att tillgodose behoven hos yrkesverksamma inom mediebranschen. Den här artikeln är avsedd att ge en övergripande förståelse för Prenly Workspace och hur det kan revolutionera dina publiceringsprocesser.

Prenly Workspace är en innovativ plattform där ditt innehåll, oavsett typ, existerar som innehållsfragment. Dessa fragment kan delas in i två kategorier: media och text. Den sömlösa integrationen av dessa fragment ger dig en interaktiv duk där du kan forma ditt innehåll till en övertygande berättelse.

Det viktigaste inslaget i Prenly Workspace är dess sofistikerade Editor. Med detta verktyg kan du skapa en ny artikel genom att välja en publikation i din Prenly-titel. Om det inte finns någon lämplig publikation kan du skapa en ny, tilldela ett datum, namn och fastställa inställningar för offentlig synlighet.

Editorn har ett tydligt och intuitivt gränssnitt, där det är enkelt att lägga till nya artiklar eller nytt innehåll genom att klicka på knappen "Nytt innehåll". Innehållet finns som fragment, som kan innehålla videor, bilder eller olika former av text. Du kan ordna om dessa fragment i den ordning som passar din artikels flöde, vilket ger dig fullständig kontroll över berättelsen.

Mediefragment kan kategoriseras ytterligare i video- eller bildbehållare. Med dessa kan du lägga till flera mediefiler, ordna om dem, ange mediebeskrivningar och ta bort innehåll vid behov. Prenly Workspace erbjuder även en automatisk karusell för visning av flera mediefiler, vilket ger dina läsare en engagerande, interaktiv upplevelse.

Du kan lägga till ett videofragment genom att helt enkelt ange webbadressen till den inbäddade videospelaren, t.ex. en YouTube-länk. Prenly Workspace tar hand om att identifiera videovärden och tillämpar flera bakgrundsinställningar för att säkerställa sömlös integration i din artikel.

Att lägga till bilder är lika enkelt. Du kan ladda upp bilder från din lokala enhet eller dra och släppa dem i det angivna området. Bilder kan åtföljas av en beskrivning som ger sammanhang eller nödvändig information till dina läsare.

Textfragmenten i Prenly Workspace är extremt mångsidiga. Du kan välja olika texttyper, t.ex. rubriker, underrubriker, citat, bylines eller brödtext. Denna flexibilitet gör att du kan ge din artikel den struktur den behöver för att effektivt förmedla ditt budskap.

Artiklar i Prenly placeras som standard i avsnitt. Du har dock möjlighet att skapa nya sektioner, tilldela färger och överföra artiklar mellan sektioner, vilket ger dig en skräddarsydd organisationsstruktur.

Prenly Workspace tillgodoser dessutom behoven hos olika typer av artiklar genom att erbjuda kategorier som Artikel, Teaser och Artikeldel (t.ex. sidofält eller anteckningar). Du kan också länka innehåll till dina artiklar, så att du kan skapa ett sammankopplat innehållsnätverk som ökar dina läsares engagemang.

Innan du publicerar artikeln måste du godkänna den. Prenly Workspace har stöd för tre statusar: "Utkast", "Godkänd" och "Stoppad", vilket hjälper dig att hantera artikelns livscykel. När artikeln har godkänts kan du publicera den genom att skapa en ny publiceringsversion.

Prenly Workspace är en heltäckande lösning som innehåller avancerade verktyg för att skapa, organisera och publicera innehåll. Med sitt intuitiva gränssnitt och sina robusta funktioner effektiviserar den din innehållsproduktion avsevärt, i linje med de snabba kraven i den moderna mediebranschen.

en | de | sv | da | no | fi