Plattformsspecifika komponenter

Anpassa komponenter så att de visas på specifika plattformar, t.ex. webb-, iOS- eller Android-appar. Med den här funktionen kan du skapa skräddarsydda banners och utgåvor för specifika målgrupper och säkerställa en optimal användarupplevelse på alla enheter. Hantera enkelt komponenternas synlighet i programinställningarna.

en | de | sv | da | no | fi